Preferujeme dlouhodobý poctivý přístup...

Mujpanel.cz je příležitostí pro ty, kteří chtějí dlouhodoběji spolupracovat na průzkumu trhu a věřejného mínění formou online dotazníků a být za to odměňováni.

K účasti v online průzkumech jsou zváni ti členové, kteří splňují jednotlivá kritéria výběru (např. pohlaví, věk, velikost města v němž žijete atd.).

Úvodní a aktualizační dotazníky nejsou odměňovány. Body obdržíte pouze za komerční dotazníky.