Stát se naším panelistou je snadné...

Registrace nového člena

Po úspěšném vyplnění a potvrzení registračního formuláře Vám bude na Váš email odeslána zpráva s potvrzením o registraci a údaje potřebné pro přihlášení do osobní sekce mujpanel.cz.

Při prvním přihlášení do osobního účtu budete vyzváni k doplnění upřesňujících údajů, které nám pomohou při výběru vhodných respondentů.

Registrovat se může pouze občan České republiky, který v České republice trvale žije.

Minimální požadovaný věk je pro členství v mujpanel.cz je 16 let. Každá osoba smí mít v mujpanel.cz pouze 1 registraci. Nedodržení této podmínky je porušením pravidel užívání mujpanel.cz a může být důvodem vyloučení z mujpanel.cz.

Souhlas s registrací

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů uděluji souhlas, aby IBRS – International Business and Reseach Services s. r. o. , použila mnou poskytnutá data obsažená v registračním dotazníku výhradně pro účely průzkumů trhu (výběr osob do výzkumných projektů, statistické třídění) a vzájemné komunikace, a to po dobu trvání spolupráce v mujpanel.cz.

Souhlas člena mujpanel.cz (registrace) - plné znění