Váš názor nás zajímá

Online výzkumy na mujpanel.cz jsou určeny všem, kteří se chtějí účastnit marketingových a sociologických šetření formou odměňovaného vyplňování online dotazníků. Tento způsob zjišťování názorů patří v současné době mezi nejmodernější a nejefektivnější a jeho obliba mezi našimi klienty výrazně stoupá.

Online šetření jsou orientována především na průzkumy trhu a výzkumy veřejného mínění na aktuální témata. Pomocí Vašeho názoru je ovlivňováno rozhodování významných firem na trhu i státních úřadů, které se zabývají rutinními a strategickými záležitostmi chodu společnosti. Na základě Vašich názorů jsou následně přijímána vhodná opatření.

Členem našeho online panelu se může stát každý občan České republiky od 16 let věku, mající zájem o svět ve kterém žije. Na každý online průzkum je člen panelu upozorněn informačním e-mailem s podrobnými údaji o probíhajícím šetření. Vyplňovaní dotazníku je třeba provést do konkrétního data, které je také součástí informačního e-mailu zasílaného členům online panelu.

Budeme potěšeni pokud Vás tato činnost zaujme a stanete se součástí skupiny uživatelů mujpanel.cz.

Jak se zaregistrovat do mujpanel.cz?

Všechny průzkumy jsou anonymní, registrační údaje slouží pouze pro výběr členů online panelu podle sociodemografických charakteristik, které jsou nutné pro zajištění reprezentativity zjišťovaných dat.